GRATIS VERZENDING IN EUROPA

1 JAAR GARANTIE

30 DAGEN RETOURRECHT

Taal

GEZOND- & VEILIGHEID

Onze missie bij MAIUM is om mensen uit hun auto's en op hun fietsen te krijgen, omdat het beter is voor hun gezondheid en welzijn, onze planeet en de samenleving. Met regen die 130 dagen per jaar valt en meer fietsen dan mensen in Amsterdam, proberen we bij MAIUM voortdurend regenkleding te creëren die je droog houdt tijdens je dagelijkse woon-werkverkeer. Daarnaast willen we een eerlijke werkomgeving creëren met diversiteit en inclusiviteit voor elk individu in onze keten. Bij MAIUM zijn we een familie, en alles wat we doen, doen we met zorg voor het welzijn van onze werknemers en partners. We zijn een werkgever voor gelijke kansen en we zijn toegewijd aan het bouwen van een team dat vindt dat ze op de werkplek worden gewaardeerd. Iedereen kan een verschil maken!

In 2022 concludeerde RethinkRebel in hun onderzoek dat 75% van onze productiepartners BSCI-leden zijn om zo eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden te verzekeren. Om ervoor te zorgen dat activiteiten in de supply chain op een ethische, traceerbare en transparante manier worden uitgevoerd, heeft MAIUM de OESO 'due diligence' methode aangenomen en ondersteunt de conventies van de International Labour Organisation (ILO). Tegen het einde van 2023 heeft MAIUM een eigen Code of Conduct (COC) die zal zijn ondertekend door alle toeleveranciers.

Specifieke thema's die we in onze COC willen aanpakken, zijn: discriminatie en geslacht, kinderarbeid, dwangarbeid, vrijheid van vereniging, loon, veiligheid en gezondheid op de werkplek, grondstoffen, watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie, dierenwelzijn, werktijden, ethische handel, seksuele intimidatie en klachtenmechanismen.

In 2022 hebben we een onafhankelijke risicobeoordeling van onze huidige supply chain uitgevoerd, waarbij we alle ESG-onderwerpen (milieu, sociaal en governance) hebben geanalyseerd. Op basis van dit onderzoek is gaan we ons focussen op het verbeteren van de onderwerpen 'eerlijke beloning' en 'bescherming van het milieu'.

In overeenstemming met de Sustainable Development Doelen van de Verenigde Naties (SDG's) implementeert MAIUM methoden die gericht zijn op het bereiken van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (doel 8). MAIUM zorgt voor een gezond leven en bevordert welzijn voor alle leeftijden (doel 3). En zorgt ervoor dat steden en nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn (doel 11).